Pogoji

 PREGLED
To spletno mesto upravlja NIOCOCKTAILS Slovenija. Na celotnem spletnem mestu se izrazi »mi«, »nas« in »naš« nanašajo na NioCocktails Slovenija, ki  ponuja to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na tem spletnem mestu na voljo vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, pogoje, pravilnike in obvestila, navedene tukaj.

Če obiščete naše spletno mesto in/ali nekaj kupite pri nas, sodelujete v naši »storitvi« in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji (»pogoji storitve«, »pogoji«), vključno s temi dodatnimi pogoji in določili ter pravilniki na katere se sklicuje tukaj in/ali na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno brez omejitev z uporabniki, ki so brskalniki, prodajalci, kupci, trgovci in/ali avtorji vsebine.

Prosimo, da pred dostopom ali uporabo našega spletnega mesta natančno preberete te pogoje storitve. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji storitve. Če se ne strinjate z vsemi določili in pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletne strani ali uporabljati nobene storitve. Če se ti pogoji storitve štejejo za ponudbo, je sprejem izrecno omejen na te pogoje storitve.

Za vse nove funkcije ali orodja, ki so dodana trenutni trgovini, veljajo tudi pogoji storitve. Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico pogojev storitve. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela teh pogojev storitve z objavo posodobitev in/ali sprememb na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to stran glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb pomeni sprejemanje teh sprememb.

Našo trgovino gosti Shopify Inc. Zagotavljajo nam spletno platformo za e-trgovino, ki nam omogoča, da vam prodajamo svoje izdelke in storitve.

POGOJI SPLETNE TRGOVINE
Če se strinjate s temi pogoji storitve, izjavljate, da ste stari najmanj 18 let za uživanje alkohola in se zavedate, da pitje alkohola škoduje zdravju. 

Naših izdelkov ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene, niti ne smete z uporabo storitve kršiti nobenih zakonov v vaši pristojnosti (vključno z, vendar ne omejeno na, zakone o avtorskih pravicah).

Ne smete prenašati nobenih črvov ali virusov ali katere koli kode uničujoče narave.

Kršitev katerega koli od pogojev ima za posledico takojšnjo prekinitev vaših storitev.

SPLOŠNI POGOJI
Kako se oblikuje pogodba med vami in nami
Registrirati se boste morali za račun pri NIOCOCKTAILS Slovenija. Z ustvarjanjem računa se strinjate, da (a) zagotovite točne, trenutne in popolne podatke o računu, (b) vzdržujete in po potrebi občasno posodabljate podatke o svojem računu, (c) ohraniti varnost vašega gesla in sprejeti vsa tveganja nepooblaščenega dostopa do vašega računa in informacij, ki nam jih posredujete, in (d) nas nemudoma obvestiti, če odkrijete ali kako drugače sumite na kakršne koli kršitve varnosti v zvezi s spletnimi mesti ali vašim računom .

Po oddaji in naročilu na našem standardnem obrazcu za naročilo boste prejeli našo e-pošto s potrditvijo, da smo prejeli vaše naročilo. Upoštevajte, da to ne pomeni, da je vaše naročilo sprejeto.

Vaše naročilo predstavlja ponudbo za nakup izdelkov pri nas. Vsa naročila moramo sprejeti in potrdili vam bomo tako, da vam bomo poslali e-pošto, ki potrjuje, da so bili izdelki odposlani (potrditev odpreme). Pogodba med nami bo sklenjena šele, ko vam pošljemo Potrditev odpreme.

Tvoj status
Z oddajo naročila prek naše strani jamčite, da:

ste pravno sposobni sklepati zavezujoče pogodbe; in
ste polnoletni -  stari 18 let ali več;
ste zakoniti prebivalec Slovenije;
niste bili predhodno začasno izključeni ali odstranjeni s spletnih mest ali sodelovali v kakršni koli dejavnosti, ki bi lahko povzročila začasno izključitev;
nimate več kot enega računa NIOCOCKTAILS.; in
imate vso moč in pooblastilo za sklenitev teh pogojev, s čimer ne boste kršili nobene druge pogodbe, katere stranka ste.
Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev komur koli iz kakršnega koli razloga in kadar koli.

Razumete, da se lahko vaša vsebina (brez podatkov o kreditni kartici) prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose prek različnih omrežij; in (b) spremembe zaradi skladnosti in prilagajanja tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditni kartici so med prenosom po omrežjih vedno šifrirani.

Strinjate se, da ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je storitev na voljo, brez našega izrecnega pisnega dovoljenja. .

Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so vključeni samo zaradi priročnosti in ne bodo omejevali ali kako drugače vplivali na te pogoje.TOČNOST, POPOLNOST IN ČASOVNOST


SS INFORMACIJ
Ne odgovarjamo, če informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo na tem spletnem mestu je namenjeno samo splošnim informacijam in se nanj ne bi smeli zanašati ali uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnimi viri informacij. Vsakršno zanašanje na gradivo na tem spletnem mestu je na lastno odgovornost.

To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske podatke. Zgodovinski podatki nujno niso aktualni in so na voljo samo za vašo referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodobiti nobenih informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.SPREMEMBE STORITEV IN CEN
Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali ukinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino) brez predhodnega obvestila.

Vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ukinitev ali ukinitev storitve.

Trgovinski krediti
Kredit za trgovino lahko izda NOCOCKTAILS  kateri koli stranki po lastni presoji. Dobroimetje za trgovino bo na splošno izdano kot plačilo za napotitev prijateljev v okviru programa priporočil, med prizadevanji za znižanje popustov za celotno stranko, za namene storitev za stranke ali za naš program zvestobe.

Dobroimetja trgovine bodo samodejno uporabljena za naslednja naročila, preostali znesek pa bo bremenjen s povezane kreditne kartice v evidenci.

NIOCOCKTAILS si pridržuje pravico, da po lastni presoji odstrani dobropise trgovine, ki so bili uporabljeni za kateri koli račun.

Dobroimetja trgovine niso vračljiva in jih je mogoče uporabiti samo na spletni strani NIOCOKCTAILS in za izdelke NIOCOCKTAILS.

Računi, ki kopičijo kredite trgovin, ki izhajajo iz nepoštene distribucije referenčnih kod na spletnih mestih s popusti, bodo njihove referenčne kode deaktivirane po presoji NIOCOCKTAILS UK Ltd.


Dostava
V času praznikov ali razprodaj lahko pride do občasnih zamud pri dostavi, zaradi česar bo dostava trajala do 5 delovnih dni po odpremi.

Pridržujemo si pravico, da občasno zvišamo, zmanjšamo, dodamo ali odpravimo stroške pošiljanja in manipulacije, vendar vas bomo obvestili o stroških, ki veljajo za vas, preden opravite nakup. Na splošno pošiljanje opravi kurir tretje osebe. Dejanski dobavni roki se lahko razlikujejo od ocenjenih prikazanih časov.

Odgovorni ste za pregled vseh izdelkov, ki jih prejmete od NIOCOCKTAILS, glede kakršnih koli poškodb ali drugih težav ob dostavi. Vedno morate pregledati svojo dostavo, da potrdite, da izdelki prispejo v dobrem stanju. Če imate kakršen koli razlog za domnevo, da kateri koli izdelek v vaši dostavi ni primeren za uživanje, dokumentirajte pritožbo s fotografiranjem in jih pošljite na shop@niococktails.si. Predmetov ne zavrzite, preden to ne zahtevamo, saj lahko zahtevamo, da nam jih vrnete na naše stroške.

Od trenutka dostave sta stanje in poraba izdelkov izključno na vaše tveganje.
Blago, ki se vrne podjetju NIO Cocktails, bo ponovno dostavljeno po plačilu nove dostaveDogodki izven našega nadzora
V primeru slabega vremena ali drugih dogodkov, na katere ne moremo vplivati (dogodki višje sile), ki ovirajo našo zmožnost dostave vašega naročila, bomo vaše naročilo poskušali dostaviti takoj, ko bo razumno mogoče.

Dogodki višje sile vključujejo:

Stavke, lock-out ali druge industrijske akcije;
Civilni nemiri, nemiri, invazija, teroristični napad ali grožnja s terorističnim napadom, vojna (napovedana ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno;
Požar, eksplozija, nevihta, poplava, potres, ladijski promet, letalo, motorni prevoz ali druga sredstva javnega ali zasebnega prevoza
Nezmožnost uporabe javnega ali zasebnega telekomunikacijskega omrežja; in
Zakoni, odloki, zakonodaja, predpisi ali omejitve katere koli vlade.
Vlada je uvedla izredne razmere
Šteje se, da je naša izvedba po kateri koli pogodbi začasno prekinjena za obdobje, v katerem traja dogodek višje sile, in imeli bomo podaljšanje roka za izpolnitev za to obdobje. Z razumnimi močmi si bomo prizadevali, da bi dogodek višje sile končali ali da bi našli rešitev, s katero bi lahko našo obveznost iz pogodbe izpolnili kljub dogodku višje sile.IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)
Določeni izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno na spletu prek spletne strani. Količine teh izdelkov ali storitev so lahko omejene in jih je mogoče vrniti ali zamenjati samo v skladu z našim pravilnikom o vračilu.

Potrudili smo se čim bolj natančno prikazati barve in slike naših izdelkov, ki se pojavljajo v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na vašem računalniškem monitorju točen.

Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodajo naših izdelkov ali storitev na katero koli osebo, geografsko regijo ali jurisdikcijo. To pravico lahko uveljavljamo od primera do primera. Pridržujemo si pravico do omejitve količin vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila, po naši lastni presoji. Pridržujemo si pravico do ukinitve katerega koli izdelka kadarkoli. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kjer je prepovedana.

Ne jamčimo, da bo kakovost katerega koli izdelka, storitve, informacij ali drugega materiala, ki ste ga kupili ali pridobili, izpolnila vaša pričakovanja, ali da bodo morebitne napake v storitvi popravljene.PROGRAM NAGRAJEVANJA
Pregled članstva
Program zvestobe NIO Club Rewards (»program«) ponuja po lastni presoji NIOCOCKTAILS. Program je na voljo posameznikom samo za njihovo osebno uporabo in je omejen na en račun na posameznika. Korporacije, združenja ali druge skupine ne smejo sodelovati v programu.

Če se pridružite programu in postanete član programa, se (»vi«, »vaš ali »član«) strinjate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da vas zavezujejo ta določila in pogoji sodelovanja ter morebitne spremembe ali modifikacije. lahko občasno naredimo. Vaša nadaljnja uporaba programa pomeni sprejemanje vseh sprememb ali modifikacij. Potrjujete in razumete, da bo obdelava vaših osebnih podatkov potekala v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti. S pridružitvijo programu se strinjate s prejemanjem trženjskih in komunikacijskih e-poštnih sporočil v zvezi s programom in koktajli NIO. Strinjate se tudi s pogoji in določili našega spletnega mesta.

Registracija programa
NIO Club Rewards je eden od načinov, s katerim si NIO Cocktails prizadeva nagraditi in se zahvaliti zvestim strankam za nakup pri NIOCOCKTAILS. Če se želite prijaviti v NIO Club Rewards in prejemati ugodnosti programa, boste morali najprej ustvariti račun. Z vpisom v program se strinjate s prejemanjem marketinškega gradiva v zvezi s programom in koktajli NIO. Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namene ustvarjanja računa, bomo hranili v skladu s pravilnikom o zasebnosti NIOCOCKTAIL.

Ta program ni namenjen nikomur, mlajšemu od 18 let.

Pregled programa
Ugodnosti nagrad Speakeasy določajo:

Zbrane točke
Novi prijatelji so se sklicevali na NIO Cocktails
Z ustvarjanjem računa boste samodejno včlanjeni v nagradni program The Speakeasy. Točke so samodejno dodane vašemu računu, povzete na nadzorni plošči vašega računa, na podlagi dejavnosti, kot jih podrobno določa program. Točke za nakupe se zbirajo le z osebnimi nakupi in dejavnostmi, kakršne koli korporativne transakcije, kot so skupinska naročila, naročila za poslovne dogodke ali ročna naročila, niso primerne za nagradne točke ali unovčenje nagrad.

Točke ostanejo aktivne v računu samo za osebno unovčenje, če je bil nakup opravljen v 12 mesecih. NIO Cocktails ima pravico poteči točke katerega koli računa, ki ni bil aktiven 12 mesecev.

Priporočilo kot del programa velja samo za prvi nakup s strani znanega prijatelja, družinskega člana ali sodelavca, z najmanjšo porabo 30€. NIO Cocktails ima pravico pregledati in/ali zavrniti imetnike računov Speakeasy, ki zlorabljajo referenčni program in delijo svojo edinstveno referenčno kodo na javnih forumih, kot so spletna mesta s kuponi, spletna mesta s popusti in forumi za preglede.

Z NIO Club Rewards ni povezanih nobenih članarin. Točke, zbrane v okviru programa, nimajo denarne vrednosti. Vaše točke, brezplačni koktajli, podeljeni prek napotitve, in vaš račun v okviru programa NIO Rewards so osebni in se jih ne sme prodati, prenesti ali dodeliti ali deliti s prijatelji, družino ali drugimi.

Odkup
Nagrade je mogoče unovčiti z nakupi na spletnem mestu. Nagrade so veljavne le, ko je dosežen prag točk:

Najmanj 100 do največ 1000 točk za unovčenje do 10 €popusta na blagajni.
2000 točk za unovčenje kupona v vrednosti 20 € z minimalno porabo 39€
3000 točk za unovčenje vavčerja v vrednosti 30€ z minimalno porabo 55 €
5000 točk za unovčenje vavčerja v vrednosti 50€ z minimalno porabo 100€
Če želite unovčiti brezplačne koktajle prek uspešne napotitve, morate naročiti novega prijatelja ali družinskega člana.

NIO Cocktails ni odgovoren za goljufivo unovčenje s strani tretje osebe ali imetnika računa. Nagrad ni mogoče zamenjati ali povrniti.

Odpoved in sprememba
NIO Cocktails si pridržuje pravico, da ukine vaš račun in/ali sodelovanje v nagradnem programu The Speakeasy, če NIO Cocktails meni, da ste kršili te Pogoje in določila ali da je uporaba vašega računa nepooblaščena, goljufiva ali drugače nezakonita ali v nasprotju s temi Pogoji in pogoji.

NIO Cocktails si prav tako pridržuje pravico, da »odjavi« in naredi neprimernega za program The Speakeasy kateri koli račun, ki je bil nedejaven dve zaporedni leti.

NIO Cocktails si pridržuje pravico, da prekine, prekine, prekliče ali spremeni nagradni program Speakeasy kadar koli in po lastni presoji, ne da bi vas o tem obvestil.

NIO COCKTAILS si pridržuje pravico do spreminjanja nagradnega programa Speakeasy, vključno, vendar ne omejeno na število točk, zbranih glede na dejavnost, točke, potrebne za unovčenje nagrad, popust za nove priporočene člane pri nakupu prve škatle.PONUDBE IN PROMOCIJSKE KODE
Po naši presoji lahko občasno ponudimo izdelke po znižanih cenah. Te ponudbe veljajo od trenutka, ko jih predstavimo, do datuma zaključka ponudbe in jih ni mogoče uporabiti za nakupe pred uvedbo ponudbe ali po datumu zaključka ponudbe.

Ob koriščenju kode za popust ali posebne ponudbe velja cena izdelka ob nakupu. Za že opravljene nakupe ne moremo nuditi posebnih popustov.

Ker so naše posebne ponudbe odvisne od razpoložljivosti, lahko spremenimo pogoje posebnih ponudb in promocijskih kod ali jih v celoti umaknemo kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Vsaka ponudba, ki vključuje kodo za popust ali promocijsko kodo za določen izdelek, velja samo za unovčenje enega izdelka. Na primer, koda za popust ali promocijska koda za škatlo za koktajl velja samo za eno škatlo za koktajl in ne velja za vsako škatlo v naročilu z več izdelki.

Razen kjer je navedeno drugače, so popusti in promocije na voljo le enkrat posamezni osebi. Popustov, promocij in dobropisov ni mogoče uporabiti v povezavi z drugo ponudbo. Ponudbe veljajo samo za NIO Cocktails UK Ltd.

Popustov in kuponov ni mogoče unovčiti za stroške dostave, temveč jih je mogoče unovčiti samo za stroške koktajlov in škatel za koktajle.


TOČNOST INFORMACIJ O OBRAČUNU IN RAČUNU
Pridržujemo si pravico zavrniti vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana prek ali pod istim računom stranke, isto kreditno kartico in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izstavitev računa in/ali dostavo. V primeru, da spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo morda poskusili obvestiti tako, da stopimo v stik z e-pošto in/ali naslovom za izstavitev računa/telefonsko številko, ki ste jo navedli ob oddaji naročila.

Pridržujemo si pravico do omejitve ali prepovedi naročil, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji.

Strinjate se, da boste zagotovili trenutne, popolne in točne podatke o nakupu in računu za vse nakupe v naši trgovini. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom in številkami kreditnih kartic ter datumi poteka, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več podrobnosti si oglejte našo politiko vračil.NEOBVEZNA ORODJA
Morda vam omogočimo dostop do orodij tretjih oseb, ki jih ne spremljamo in nimamo nadzora ali vnosa.

Potrjujete in se strinjate, da nudimo dostop do takšnih orodij "kot so" in "kot so na voljo" brez kakršnih koli jamstev, zastopstev ali kakršnih koli pogojev in brez kakršne koli odobritve. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe neobveznih orodij tretjih oseb ali se nanašala nanjo.

Kakršna koli vaša uporaba izbirnih orodij, ki so na voljo na spletnem mestu, je v celoti na lastno odgovornost in po lastni presoji, pri čemer se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi so orodja na voljo s strani ustreznih tretjih ponudnikov, in jih strinjate.

Prav tako lahko v prihodnosti prek spletnega mesta ponudimo nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve veljajo tudi ti pogoji storitve.POVEZAVE TRETJIH OSEB
Določena vsebina, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo gradiva tretjih oseb.

Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za preučevanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti in ne jamčimo in ne bomo imeli nobene odgovornosti ali odgovornosti za materiale ali spletne strani tretjih oseb.

Nismo odgovorni za kakršno koli škodo ali škodo, povezano z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali katere koli druge transakcije v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Prosimo, da natančno preberete politike in prakse tretjih oseb in se prepričajte, da jih razumete, preden se lotite kakršne koli transakcije. Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.KOMENTARJI UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGE PRIJAVE
Če na našo zahtevo pošljete določene posebne prispevke (na primer prijave za natečaj) ali brez naše zahteve pošljete kreativne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi na spletu, po e-pošti, navadni pošti ali kako drugače (skupaj 'komentarji'), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in drugače uporabljamo v katerem koli mediju vse komentarje, ki nam jih posredujete. Nismo in ne bomo dolžni (1) hraniti nobenih komentarjev kot zaupne; (2) plačati odškodnino za kakršne koli pripombe; ali (3) za odgovor na morebitne komentarje.

Lahko, vendar nismo dolžni spremljati, urejati ali odstraniti vsebine, za katere po lastni presoji ugotovimo, da so nezakonite, žaljive, grozeče, klevetniške, obrekljive, pornografske, obscene ali kako drugače sporne ali kršijo intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje storitve. .

Strinjate se, da vaši komentarji ne bodo kršili nobenih pravic tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi ali drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami. Nadalje se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali klevetniškega ali kako drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali vsebovali računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug kot vi sami, ali kako drugače zavajati nas ali tretje osebe glede izvora kakršnih koli komentarjev. Za morebitne komentarje in njihovo točnost ste izključno odgovorni sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za komentarje, ki jih objavite vi ali katera koli tretja oseba.OSEBNE INFORMACIJE
Vašo predložitev osebnih podatkov prek trgovine ureja naš pravilnik o zasebnosti.NAPAKE, NETOČNOSTI IN IZPUSTI
Občasno se na našem spletnem mestu ali v storitvi lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico do popravka kakršnih koli napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve informacij ali preklica naročil, če so katere koli informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu kadar koli netočne brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) .

Ne zavezujemo se, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije v storitvi ali na kateri koli povezani spletni strani, vključno z informacijami o cenah, vendar ne omejeno nanje, razen če to zahteva zakon. Nobenega določenega datuma posodobitve ali osveževanja, uporabljenega v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, ne smemo razumeti kot znak, da so bile vse informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

PREPOVEDANE UPORABE
Poleg drugih prepovedi, kot so določene v pogojih storitve, vam je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino: (a) za kakršne koli nezakonite namene; (b) nagovarjati druge k izvajanju ali sodelovanju pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih; (c) kršiti katere koli mednarodne, zvezne, pokrajinske ali državne predpise, pravila, zakone ali lokalne uredbe; (d) poseganje v ali kršitev naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, obrekovati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti; (f) predložiti lažne ali zavajajoče informacije; (g) za nalaganje ali prenašanje virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali bi lahko bila uporabljena na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta; (h) za zbiranje ali sledenje osebnih podatkov drugih; (i) za neželeno pošiljanje, lažno predstavljanje, farmacijo, pretvezo, pajek, iskanje ali strganje; (j) za kakršne koli obscene ali nemoralne namene; ali (k) za motenje ali izogibanje varnostnim funkcijam storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.ODPOVED JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Ne jamčimo, predstavljamo ali jamčimo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.

Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko pridobimo z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.

Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali prekliče storitev kadar koli, ne da bi vas obvestil.

Izrecno se strinjate, da svojo uporabo ali nezmožnost uporabe storitve izvajate izključno na lastno odgovornost. Storitev in vsi izdelki in storitve, ki so vam dobavljeni prek storitve, so (razen kot je izrecno navedeno z naše strani) na voljo za vašo uporabo "takšni, kot so" in "kot so na voljo", brez kakršnega koli zastopanja, jamstev ali kakršnih koli pogojev, bodisi izrecnih ali implicitno, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi ali pogoji tržnosti, tržne kakovosti, primernosti za določen namen, trajnosti, naslova in ne kršitve.

V nobenem primeru NIOCOCKTAILS, naši direktorji, uradniki, zaposleni, podružnice, zastopniki, izvajalci, pripravniki, dobavitelji, ponudniki storitev ali dajalci licenc ne bodo odgovorni za kakršno koli poškodbo, izgubo, zahtevek ali kakršne koli neposredne, posredne, naključne, kaznovalne, posebna ali posledična škoda katere koli vrste, vključno z, brez omejitev, izgubljenim dobičkom, izgubljenim dohodkom, izgubljenimi prihranki, izgubo podatkov, nadomestnimi stroški ali kakršno koli podobno škodo, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, deliktu (vključno z malomarnostjo), objektivni odgovornosti ali kako drugače, ki izhajajo iz vaše uporabe katere koli storitve ali katerega koli izdelka, pridobljenega s storitvijo, ali za kateri koli drug zahtevek, ki je na kakršen koli način povezan z vašo uporabo storitve ali katerega koli izdelka, vključno z, vendar ne omejeno na, morebitnimi napakami ali pomanjkljivostmi v kateri koli vsebini , ali kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli vrste, ki je nastala kot posledica uporabe storitve ali katere koli vsebine (ali izdelka), objavljene, prenesene ali kako drugače dane na voljo prek storitve, tudi če so bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, je v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena na največji možni obseg, ki ga dovoljuje zakon.ODŠKODNINA
Strinjate se, da boste NIOCOCKTAILS povrnili škodo, branili in odškodovali -  in naša matična družba, podružnice, podružnice, partnerji, uradniki, direktorji, zastopniki, izvajalci, dajalci licenc, ponudniki storitev, podizvajalci, dobavitelji, pripravniki in zaposleni, neškodljivi pred kakršnimi koli zahtevki ali zahtevami, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki jih vloži katera koli tretja oseba zaradi ali izhaja iz vaše kršitve teh pogojev storitve ali dokumentov, ki jih ti vključujejo s sklicevanjem, ali vaše kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.


LOČLJIVOST
V primeru, da se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev storitve nezakonita, nična ali neizvršljiva, bo taka določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh pogojev Vročitev, taka določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.PREKINITEV
Obveznosti in odgovornosti strank, ki so nastale pred datumom odpovedi, ostanejo v veljavi tudi po odpovedi te pogodbe za vse namene.

Ti pogoji storitve veljajo, razen če in dokler jih ne prekinete vi ali mi. Te pogoje storitve lahko kadar koli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.

Če po naši lastni presoji ne upoštevate katerega koli določila ali določila teh pogojev storitve, ali sumimo, da niste izpolnili katerega koli določila ali določbe teh pogojev storitve, lahko to pogodbo kadar koli prekinemo brez obvestila in ostali boste odgovorni za vse zapadle zneske. do vključno datuma prenehanja; in/ali vam lahko v skladu s tem zavrne dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).CELOTNI DOGOVOR
Če ne uveljavljamo ali uveljavljamo katere koli pravice ali določbe teh pogojev storitve, to ne pomeni, da se takšni pravici ali določbi odpovedujemo.

Ti pogoji storitve in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki smo jih objavili na tem spletnem mestu ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celotno pogodbo in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve ter nadomeščajo vse predhodne ali sočasne dogovore, sporočila in predloge. , ustno ali pisno, med vami in nami (vključno, vendar ne omejeno na, morebitne prejšnje različice pogojev storitve).

Kakršne koli dvoumnosti pri razlagi teh pogojev storitve se ne sme razlagati proti pripravljavcu.PRAVO
Te pogoje storitve in vse ločene pogodbe, s katerimi vam nudimo storitve, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Združenega kraljestva.SPREMEMBE POGOJEV STORITVE
Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico pogojev storitve.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo kateri koli del teh pogojev storitve z objavo posodobitev in sprememb na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da redno preverjate našo spletno stran glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do našega spletnega mesta ali storitve po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev storitve pomeni sprejemanje teh sprememb.KONTAKTNI PODATKI
Vprašanja o pogojih storitve lahko posredujete na shop@niococktails.si